Hooldus

Õigeaegne hooldus aitab vältida liigseid kulutusi seadmete ja süsteemide remondile.

Kaasaegsete kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide puhul on nende kestvuse tagamiseks eriti tähtis, et süsteemide hooldust ja järelevalvet teostaksid vastava kvalifikatsiooni ja valdkonna teadmistega spetsialistid. Ka enamik seadmete valmistajaid annavad oma seadmetele garantii eeldusega, et seadmetele teeb regulaarset hooldust vasta kvalifikatsiooniga personal.

KODA Ehitus OÜ kvalifitseeritud hooldusmeeskond tegeleb nii enda ettevõtte poolt paigaldatud kui ka muude objektide seadmete ja süsteemide järelevalve, hoolduse ja remondiga. Hooldame põhiliselt kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteme, kuid meilt on võimalik tellida ka terviklahendusi, mis sisaldab kõikide tehnosüsteemide hooldusele lisaks ka nõrkvoolusüsteemide hooldust ja elektrikäitu.